Modne trgovine

U Zagrebu, kao centru mode, nalaze se mnogobrojni svetski brandovi od kojih izdvajamo neke: